قیمت فروش مصالح ساختمانی در تاریخ :

قیمت انواع سفال

 
محصول مشخصات قیمت(قالبی)- به تومان توضیحات گواهینامه ها واستانداردهای معتبر امکان خرید آنلاین
تیغه 10 ساده کونیک دار 25×20×10 285 درجه 1 تهران ، با حمل و تخلیه در محل استاندارد ملی ایران همین الان خرید کنید
تیغه 10 فوم دار 25×20×10 370 درجه 1 تهران ، با حمل و تخلیه در محل استاندارد ملی ایران
تیغه 7 کونیک دار 25×20×7 270 درجه 1 تهران ، با حمل و تخلیه در محل استاندارد ملی ایران
تیغه 15 ساده کونیک دار 25×20×15 420 درجه 1 تهران ، با حمل و تخلیه در محل استاندارد ملی ایران
تیغه 15 فوم دار 25×20×15 475 درجه 1 تهران ، با حمل و تخلیه در محل استاندارد ملی ایران
بلوک سقفی 25 40×25×25 1220 درجه 1 تهران ، با حمل و تخلیه در محل استاندارد ملی ایران
فندوله پالت 25×12×4 190 درجه 1 تهران ، با حمل استاندارد ملی ایران

قیمت انواع بلوک لیکا - طرح لیکا- بلوک سیمانی سبک

 
محصول مشخصات قیمت(قالبی)- به تومان توضیحات گواهینامه ها واستانداردهای معتبر امکان خرید آنلاین
بلوک لیکا 15 50×20×15 2040 لیکای اصل ، با حمل استاندارد ملی ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همین الان خرید کنید
بلوک لیکا 10 50×20×10 1380 لیکای اصل ، با حمل استاندارد ملی ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بلوک لیکا 20 40×20×20 2500 لیکای اصل ، با حمل استاندارد ملی ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بلوک طرح لیکا 15 50×20×15 850 درجه 1  ، بدون  حمل
بلوک طرح لیکا 15 40×20×15 740 درجه 1  ، بدون  حمل
بلوک طرح لیکا 10 40×20×10 570 درجه 1  ، بدون  حمل
بلوک طرح لیکا 7 40×20×7 560 درجه 1  ، بدون  حمل
بلوک طرح لیکا 20 40×20×20 900 درجه 1 ،سبک، بدون  حمل
بلوک طرح لیکا 20 40×20×20 720 درجه 1 ،سنگین ، ته بسته سیمانی ، بدون  حمل
 بلوک طرح لیکا 20  40×20×20  660 درجه 1 ،سنگین ، ته باز سیمانی ، بدون  حمل

قیمت انواع سیمان و پودر سنگ

 
محصول ابعاد قیمت ـ به تومان توضیحات گواهینامه ها واستانداردهای معتبر امکان خرید آنلاین
پودر سنگ  25 کیلویی کیسه 1800 بدون حمل همین الان خرید کنید
پودر سنگ  15 کیلویی کیسه 1200 بدون حمل
سیمان آکبند تیپ 2 تهران کیسه روز با حمل – کامیون

بدون حمل- خاور و نیسان

سیمان آکبند پوزولان تهران کیسه روز با حمل – کامیون

بدون حمل- خاور و نیسان

سیمان سفید 50 کیلویی کیسه 14000  بدون حمل
سیمان سفید 40 کیلویی کیسه 12000 بدون حمل

قیمت سایر اقلام ساختمانی

 
محصول ابعاد قیمت – به تومان توضیحات گواهینامه ها واستانداردهای معتبر امکان خرید آنلاین
پوکه معدنی قروه بادامی متر مکعب 16200 بدون کرایه حمل همین الان خرید کنید
پوکه معدنی قروه فندقی متر مکعب 18700 بدون کرایه حمل
ماسه کفی تنی 15000 با حمل و تخلیه
ماسه شکسته تنی 18500 با حمل و تخلیه
ماسه طبیعی دوبار شور تنی 22500 با حمل و تخلیه
شن بادامی و نخودی تنی 17000 با حمل و تخلیه
مخلوط شن و ماسه طبیعی تنی 19500 با حمل و تخلیه
آجر فشاری درجه یک تنی 72000 با حمل و تخلیه
خاک رس 25 کیلویی کیسه 1200 بدون  حمل
 خاک رس 15 کیلویی کیسه  1000 بدون  حمل
 تخته بنایی ایرانی 23 تا ۲۷ سانت  40000 انبار
تخته بنایی چوب رس 25 سانتی متر  55000 انبار
 بشکه بنایی گچی عدد  20000 انبار
 بشکه بنایی رنگی عدد  25000 انبار
 قیر بشکه ای شل بشکه  18000 انبار
قیر بشکه ای مخلوط بشکه  19000 انبار
 قیر حلب مخلوط حلب 19000 انبار
قیر کارتنی سفت 10 کیلویی 17000 انبار
چتایی قیر کاری بنگال پر عرض 2400 انبار
ایزوگام پشم شیشه فویل دار رول 10 متری 55000 انبار
ایزوگام پشم شیشه پودری رول 10 متری 50000 انبار
کامیون حمل نخاله خاور-ایسوز 65000 بدون بارگیری
وانت نیسان حمل نخاله نیسان 50000 بدون بارگیری
راویز فلزی عدد 6200 انبار
کول سیمانی تسمه فلزی گرد 70 و 80 متری 30000 بدون حمل
کول سیمانی تسمه فلزی انباری 60 متری 30000 بدون  حمل